365体育投注网站

Tài nguyên

Dành cho giáo viênDành cho lãnh đạo trườngDành cho phụ huynh

Tài liệu cho giáo viên

Chia sẻ với các giáo viên? Đây là những gì bạn cần 😍

Chỉ cần sử dụng bài trình bày này để chia sẻ ClassDojo với các đồng nghiệp. Bạn cũng có thể sử dụng bản video để dễ dàng chia sẻ buổi tập huấn được ghi hình với các giáo viên ở trường bạn!

Bắt đầu tốt năm học 🎉

365体育投注网站Tất cả những gì bạn cần cho ngày tựu trường!

Chào mừng các phụ huynh👏🏼

Bài thuyết trình 'Đêm tựu trường'

Trình bày cho các phụ huynh thấy ClassDojo giúp kết nối họ với bạn và lớp học của bạn thế nào.

Thư giới thiệu phụ huynh

Thư một trang cho phụ huynh giải thích về ClassDojo.

Chào mừng học viên 🐯

Video Giới thiệu cho Học viên

365体育投注网站Giới thiệu ClassDojo đến học viên của bạn với video sôi nổi 90-giây này

Các câu hỏi thường gặp về tài khoản học viên

Tìm hiểu mọi thứ cần biết về tài khoản học viên

Gói trang trí lớp học!

Mang lại những điều đặc biệt cho lớp học của bạn với các hình nghệ thuật quái vật, poster, giấy chứng nhận, và nhiều hơn nữa! Tải Gói trang trí Miễn phí, hoặc xemđể có thêm nhiều quà 🙌

365体育投注网站Bắt đầu một năm học tuyệt vời! 😄 📯 🍎

Mẹo để bắt đầu

Hướng dẫn nhanh để thiết lập tài khoản giáo viên

Hướng dẫn Tài khoản dành cho Phụ huynh

Tất cả những gì bạn cần biết về tài khoản phụ huynh

365体育投注网站Liên hệ với chúng tôi!

365体育投注网站Xem Bộ phận Hỗ trợ ClassDojo để nhận được hỗ trợ tốt nhất 👐

Tài liệu cho lãnh đạo trường

Câu hỏi thường gặp cho Lãnh đạo Trường

365体育投注网站Bảng tổng quan một trang về sản phẩm và bảo mật cho các quản trị viên, giải thích cách hoạt động của ClassDojo

Trung tâm bảo mật

ClassDojo làm việc chăm chỉ để giúp cộng đồng an toàn - xem Trung tâm Bảo mật hàng đầu của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Tài nguyên cho phụ huynh

Câu hỏi thường gặp cho phụ huynh

Tất cả những gì bạn cần biết về tài khoản phụ huynh

Hướng dẫn Tài khoản Học viên

Tìm hiểu tất cả về tài khoản học viên và cách thiết lập

365体育投注网站Bạn có câu hỏi?

Xem Bộ phận Hỗ trợ ClassDojo để nhận được những câu trả lời tốt nhất!

Công ty

Cộng đồng

© ClassDojo, Inc